អបរំ

កម្មករ-កម្មការិនីនឹងមានឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានស្របតាមតម្រូវការសង្គម

កម្មករ-កម្មការិនីនៅតាមបណ្តារោងចក្រសហគ្រាសនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាមួយកម្មវិធីអក្ខរកម្ម ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន...

ខេត្តក្រុងចំនួន 6 ជាគោលដៅសំខាន់របស់ព្រឹត្តិការណ៍បារឃែម ឆ្នាំ 2017-2018 នេះ

ក្រោយដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញនៅកម្ពុជា អស់រយៈពេល...

ក្រសួងអប់រំកម្ពុជា ពិភាក្សាការរង្វាយតម្លៃសិស្សកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

ថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិ សម្រាប់ការរង្វាយតម្លៃកម្រិតសិស្សអន្តរជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍលើកទី៤ និងកម្មវិធីប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិ...

គេហទំព័រវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបង្ហាញថា ចំនួនអ្នកដែលគិតថាការងាររបស់ខ្លួនឯងគ្មានប្រយោជន៍កំពុងកើនឡើង…

ថ្មីៗនេះមានការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថា ចំនួនអ្នកដែលគិតថា ការងាររបស់ខ្លួនលែងមានសារៈសំខាន់...

Howard Gardner : បញ្ញាមាន 8 សណ្ឋានដែលមនុស្សលើពិភពលោកអាចស្វែងយល់បាន

មនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភពីផលវិបាកនៃការរកមិនឃើញខ្លួនឯង មិនស្គាល់ពីខ្លួនឯង ឬមិនដឹងថាខ្លួនឯងពូកែលើផ្នែកណាមួយឱ្យពិតប្រាកដ...

4 សំណួរសម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយខ្លួនជាគ្រូបង្រៀន

ការជ្រើសរើសអាជីពជាចំណុចអាទិភាពមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវគិតគូរ តែអ្នកដែលត្រូវគិតច្រើនជាងគេនោះ គឺអ្នកអប់រំ។...

គន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហា…ពេលជិតដល់ថ្ងៃប្រឡង

នៅពេលជិតដល់ថ្ងៃប្រឡង សិស្ស ឬនិស្សិតភាគច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភ...

អ្នកសិក្សាគួរគិតថា ពិភពលោកគឺជាផ្ទះរបស់ខ្លួន

នាសម័យបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធនៃការធ្វើដំណើរបានរីកដុះដាលខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយកាន់តែមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធ...

សាកលវិទ្យាល័យធំបំផុត 5 នៅអាស៊ី

ស្ថាប័នកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យល្បីបំផុតលើពិភពលោក The World...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយ