សម្រស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្បែក​នៅតែ​ស្រស់ស្អាត​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងរដូវភ្លៀង​ធ្លាក់

គន្លឹះថែរក្សាសក់ងាយៗទាំង6យ៉ាងក្នុងរដូវភ្លៀង

នៅពេលដែលរដូវភ្លៀងបានមកដល់ នារីៗពិតជាពិបាកចិត្តបន្ដិចហើយក្នុងការថែរក្សាសរសៃសក់ឱ្យមានសភាពរស់រវើកគ្រប់ពេលវេលា។ បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបញ្ហាមួយនេះ...

វិធីមើលថែទាំស្បែកក្នុងរដូវភ្លៀង

មួយរយៈនេះធាតុអាកាសងងឹតស្រទុំ ថ្ងៃខ្លះមានទាំងភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងទៀតផង ព្រះអាទិត្យមិនសូវជា​បង្ហាញ​ខ្លួន​​ឱ្យឃើញ​ដូចពេលរដូវក្តៅប៉ុន្មាន​ទេ...

អារម្មណ៍មិនល្អ​ ធ្វើឱ្យ​ស្បែក​មាន​បញ្ហាធំជាងមុន

ភាពស្រស់ស្អាត​មិនមែន​ទទួល​បានមក​តែ​ពី​ការតុបតែង​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​តែមួយ​មុខ​នោះទេ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​ខាងក្នុង​នៃ​អារម្មណ៍​ក៏មាន​សារសំខាន់​ណាស់ដែរ។ នៅពេលដែល​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​មិនសូវ​ល្អ...

ធ្វើ​ដូចម្តេច​ទើប​គូស​ត្រេ​ភ្នែក​បាន​ស្អាត​ល្អ?

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​និយម​ការតុបតែង​ខ្លួន តែងតែ​បង្ហើប​ឱ្យដឹងថា ការតុបតែង​មុខ​ស្អាត...

វិធីសាស្ត្រ​ជួយ​ឱ្យ​ច្រមុះ​ស្រួច​ស្អាត

តើ​អ្នក​ចង់បាន​ច្រមុះ​ដែលមាន​រាង​ស្រួច​ខ្ពស់​ស្អាត​ដែរ​ឬទេ? ចាស់ៗពី​ដើម​តែង​និយាយប្រាប់ក្មេងៗថា បើ​ចង់ឱ្យមាន​ច្រមុះ​ស្អាត...

វិធី​ថែរក្សា​ស្បែក​នៅពេល​យប់​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

ជាការ​ពិតណាស់​ការថែរក្សា​ស្បែក​របស់​មនុស្សម្នាក់ៗគឺ​ត្រូវធ្វើឡើង​អាស្រ័យទៅលើ​ប្រភេទ​នៃ​ស្បែករបស់​អ្នក​ផ្ទាល់ ប៉ុន្តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក្តី​អ្នក​ក៏​គួរតែ​ដឹង​ពី​គ្រឹះ​នៃ​ការថែរក្សា​ស្បែក​ជាមុនសិន មុននឹង​ឈានចូល​ទៅដល់​ការថែរក្សា​ស្បែក​ទៅតាម​ប្រភេទស្បែក​ដែល​អ្នកមាន។...

រូបមន្ដ​ពិសេស​សម្រាប់អ្នកដើរ​កម្សាន្ដ​ក្រោម​កម្ដៅថ្ងៃ​ខ្លាំង​រហូត​ស្បែក​មុខជាំ​ខ្មៅ

បន្ទាប់ពី​បានធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ដ​នា​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​នៅក្នុង​អំឡុង​ពេល​រដូវក្ដៅ​កន្លងមកថ្មីៗនេះ បើ​អ្នក​ពិនិត្យឡើងវិញ សង្កេតឃើញ​ស្បែក​មុខ​របស់​អ្នក​ឡើង​ជាំខ្មៅ...

គន្លឹះទាំង4 ដើម្បីជួយឱ្យដើមទ្រូងត្រឡប់មកធំណែនឡើងវិញ

ដើមទ្រូងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជួយលើកសម្រស់នារីៗយើង ឱ្យមើលទៅមានមន្ដស្នេហ៍ និងទាក់ទាញបំផុត។...

ពណ៌ក្រចកបែបស្រាលស្រទន់ ត្រជាក់ចិត្ត មិនស៊ាំភ្នែក

រីករាយជាមួយនឹងម៉ូដក្រចកបែបសុភាព បង្កប់ដោយមន្តស្នេហ៍មិនជិនណាយចិត្ត ជាមួយនឹងម៉ូដក្រចកពណ៌ស្រស់ស្រទន់...

ម៉ូដ​សក់​បែប​សាមញ្ញ តែ​បង្កប់​ដោយ​ភាពស្រស់ស្អាត

យើង​ជា​ខ្មែរ ពិតណាស់​គឺ​ត្រូវតែមាន​ពេលវេលា សម្រាប់​ការតុបតែង​ខ្លួន​បែប​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​ខ្លះ​ហើយ...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត