ម៉ូតូ YAMAHA Fino ថ្មីឆ្នាំ2017លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 22, 2018​ ម៉ោង 4:10 pm

• Model : YAMAHA Fino 125 cc (New)
• Color : Lineup-Red
• Year : 2017
• Price Around : 1,750$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-39