ម៉ូតូ YAMAHA Fz-250 ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 25, 2018​ ម៉ោង 6:15 pm

• Model : YAMAHA Fz-250 (New)
• Color : Black
• Year : 2018
• Price Around : 4,000$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-22