ផ្ទះល្វែងត្រូវការលក់បន្ទាន់នៅទួលសង្កែ

April 10, 2018​ ម៉ោង 2:22 pm

– Location: Sangkat Tuol Sangke
– Building size: 4m x 15m , Land size:4m x 30m
– Price: $165,000 (Room:4, Height:3 floors)
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR122-18