វីឡាសម្រាប់ជួលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកេងកង3

June 12, 2018​ ម៉ោង 3:51 pm

– Location: Sangkat Boeung KengKang3
– Land Size: 7m x 16m, (Room:​ 3, Bathroom: 4)
– Price: $2,500/Month, (Parking:1-2)
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-15