ឆ្នាំ2018 ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា CSX បានបង្ហាញ​ភាព​រីកចម្រើន និង​រឹងមាំ

January 14, 2019​ ម៉ោង 10:33 am

ដោយសារ​ការជួញដូរ​ដ៏​រឹងមាំ​នៅ​ចុងបញ្ចប់​ឆ្នាំ2018 ​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា CSX (The Cambodia Securities Exchange) ទទួលបាន​ក្នុង​កម្រិត​ខ្ពស់បំផុត​គឺ 48,098ពិន្ទុ កើនឡើង40% បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ2017 សម្រាប់​មូលធនូបនីយកម្ម​ទីផ្សារ (Market capitalization) ចំនួន 44,292លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក (1.77ពាន់​ពាន់​លាន​រៀល)។ក្នុងនោះ​កំណើន​ភាគច្រើន​បាន​ពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ Sihanoukville Autonomous Port (PAS)។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ CSX។

នៅក្នុង​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ ​CSX បានឱ្យដឹងថា ស​ន្ទ​ស្សន៍​នេះ​បាន​កើនឡើង 9.81ពិន្ទុ ឬ 2.08% ជាមួយនឹង​ភាគហ៊ុន​ចំនួន19,602ភាគហ៊ុន​ត្រូវបាន​ជួញដូរ​ក្នុងតម្លៃ​សរុប 26,553.98 ដុល្លារ។ តម្លៃ​ជួញដូរ​ប្រចាំ​ថ្ងៃជា​មធ្យម​បាន​កើនឡើង101% ដល់26,701ដុល្លារ ពី10,660លាន​រៀល។

ផ្សារ​ហ៊ុន​ដែលមាន​ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី​ចំនួន5 និង​មូល​ប​ត្រ​បំណុល​សាជីវកម្ម​មួយ​បាន​កើនឡើង 4ភាគហ៊ុន​ក្នុងចំណោម​ភាគហ៊ុន5 នៅ​ចុងឆ្នាំ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​ជាពិសេស​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ព្រះសីហនុ ឬ​PAS ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​ដែល​កើនឡើង98.04% ដល់​ចំនួន 10,100រៀល ពី5,100រៀល​សម្រាប់​មូល​ប​ត្រ​ទីផ្សារ​ចំនួន 11,029.62ដុល្លារ​អាមេរិក និង​ភាគហ៊ុន​សរុប​ចំនួន 4,386ត្រូវបានធ្វើ​ចរាចរណ៍។

កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​ ​CSX បាន​មើលឃើញ​បរិមាណ​ជួញដូរ​ធំជាងគេ​ជាមួយ​ភាគហ៊ុន​PAS ចំនួន​ជាង 2លាន​ដុល្លារ​ដែល​ផ្លាស់ប្តូរ​ដៃ​តាមរយៈ​វិធីសាស្ត្រ​ជួញដូរ​ដែល​បាន​ចរចា។ ភាគហ៊ុន PAS ចំនួន 2.14លាន​ហ៊ុន ឬ​ភាគហ៊ុន2.5% ត្រូវបាន​ទិញ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Kobe-Osaka International Port Corp (KOI) ដែលជា​ប្រតិបត្តិ​ករ​កំពង់ផែ Hanshin មកពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន (JICA)។

ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ​អង្គភាព​នៃ​អាជីវកម្ម​ដែលមាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋា​ភិ​បាល គឺ​កំពង់ផែ ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ (PPAP) បាន​កើនឡើង​ជិត 50% ស្មើនឹង 7,680រៀល​ក្នុង​មួយ​ហ៊ុន​គិត​ចាប់ពី 5,140 រៀល ហើយ​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ (PWSA) បាន​កើនឡើង 8.81% ខ្ពស់ជាង 4,200រៀល។ កំណើន​នេះ​បានធ្វើឱ្យ PPAP និង​PWSA មូលធន​កម្ម​ទីផ្សារ​មាន​ចំនួន 279ដុល្លារ និង12,090.71 ដុល្លារ។

តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ​ដែលជា​តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​ឧស្សាហកម្ម​របស់​ភ្នំពេញ​បានឃើញ​ថា​ភាគហ៊ុន​បាន​ជួញដូរ​ក្នុងតម្លៃ​ខ្ពស់ជាង 2.84% ដល់​ជិត 2,900រៀល​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​សម្រាប់​មូលធន​កម្ម​ទីផ្សារ 1,135.36ដុល្លារ។

ផ្ទុយទៅវិញ​ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ Grand Twins International (កម្ពុជា) ភីអិលស៊ី​បាន​ធ្លាក់ចុះ 8.09% ស្មើនឹង 4,320រៀល ពី 4,700 រៀល​កាលពី​ឆ្នាំមុន​ដោយមាន​ទុនវិនិយោគ 2,019.30ដុល្លារ។

ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​បានឱ្យដឹងថា ចំនួន​នៃ​គណនី​ជួញដូរ​បាន​កើនឡើង​ដល់ 20,525គណនី ពី8,973នៅ​ដើមឆ្នាំ ដោយ84% ជា​របស់​វិនិយោគិន​ក្នុងស្រុក។ 17% នៃ​ម្ចាស់​គណនី​ជួញដូរ​បាន​ចុះបញ្ជី​ប្រព័ន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម​ចល័ត (MTS) ដែល​ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ2018 ដើម្បីឱ្យ​វិនិយោគិន​អាចដាក់​ការបញ្ជាទិញ និង​ពិនិត្យមើល​តុល្យភាព​របស់​ពួកគេ​ពី​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដោយបាន​ឱ្យដឹង​បន្ថែមថា 59%នៃ​ការបញ្ជាទិញ​ភាគហ៊ុន​ត្រូវបាន​ដាក់​តាម MTS។

កាលពីមុន CSXបានឱ្យដឹងថា ការកើនឡើង​នៃ​ការចូលរួម​ពី​ការ​លក់រាយ​ត្រូវបាន​ជំរុញ​ដោយ​ការកើនឡើង​នៃ​ការអប់រំ​របស់​វិនិយោគិន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា និង​ទិន្នផល​ភាគលាភ​ជា​មធ្យម​ពី4 ទៅ5% ក្នុង​ឆ្នាំ2017។

អ្នកជំនាញ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​នៃ​គណៈកម្មការ​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា បាន​ប្រាប់​ឡា​រ៉ែ​ន​ពាណិជ្ជ​ឱ្យដឹងថា មូលធនូបនីយកម្ម​ទីផ្សារ​របស់​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​កើនឡើង​ខ្លាំង​នៅ​ឆ្នាំ2018 កន្លងមកនេះ មកពី​ចំណុចធំ2 គឺ​ទី1-ដោយសារ​ទំនុកចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន​នាំឱ្យមាន​ការជួញដូរ​លើ​ទីផ្សារ​កើនឡើង​ដូច្នេះ​ធ្វើឱ្យមាន​ការកើនឡើង​តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​ដែល​ធ្វើឱ្យ​សកម្មភាព​ជួញដូរ​ប្រចាំថ្ងៃ និង​មួយ​រយៈពេល​ចុង​ឆ្នាំមាន​ភាពប្រសើរឡើង។ ទី2-ការបោះ​ផ្សាយ​ភាគហ៊ុន​បន្ថែម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ (PPSP)បាន​លក់​ភាគហ៊ុន​បន្ថែមចំនួន 14លាន​ហ៊ុន(Shares)ទៅឱ្យ​វិនិយោគិន​ជា​ស្ថាប័ន​ចំនួន2 គឺ​ក្រុមហ៊ុន JWD Infologistics Plc ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ឡូ​ជី​ស្ទិ​ករ​បស់​ប្រទេស​ថៃ និង​ក្រុមហ៊ុន Bok Seng Group ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ឡូ​ជី​ស្ទិ​ករ​បស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី ក៏​ជា​ហេតុផល​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​មូលធនូបនីយកម្ម​ទីផ្សារ​របស់​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​កើនឡើង​ខ្លាំង​ដែរ។ អ្នកជំនាញ​ដដែល​បាន​បន្ថែមថា “ដូច្នេះ​ការកើនឡើង​របស់ CSX ឆ្នាំ2018 បានបង្ហាញ​ពី​ភាព​រីកចម្រើន និង​រឹងមាំ​របស់​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​នៅ​កម្ពុជា”។

អ្នកជំនាញ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​ក៏បាន​ឱ្យដឹង​ទៀត​ដែរ​ថា៖ ដើម្បី​ជំរុញ​ឱ្យ​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​ភាព​រីកចម្រើន​សម្រាប់​ឆ្នាំ2019នេះ យើង​រំពឹងទុក​ថា​នឹងមាន​ការកើនឡើង​ថែមទៀត ដោយ​យើង​នឹងមាន​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​ភាគហ៊ុន​បន្ថែម។ ជាមួយគ្នានេះ​យើង​នឹង​ខិតខំ​ធ្វើ​ការងារ​មួយចំនួន​ដូចជា​បង្កើន​ភាព​ទាក់ទាញ ជំរុញ​ការយល់ដឹង និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ឱ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ដើម្បីឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កាន់តែច្រើន​មក​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុន​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យមាន​ការទាក់ទាញ​ទីផ្សារ​បន្ថែម។

ម្យ៉ាងទៀត​ទាំង​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ ទាំង​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​បាន​យកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​ការបង្កើន​រយៈពេល​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ ដោយ​ពង្រីក​ម៉ោង​ជួញដូរ​ពី3-5ម៉ោង ដល់7ម៉ោង​តែម្ដង​ក្នុង1ថ្ងៃយើង​ក៏បាន​កសាង​មូលដ្ឋាន​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត ការលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ​សម្រាប់​វិនិយោគិន​ក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ និង​បង្កើន​ភាព​ទាក់ទាញ​ដល់​វិនិយោគិន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ជាដើម។

អ្នកជំនាញ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​ដដែល​បានឱ្យដឹង​ទៀតថា បច្ចុប្បន្ន​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​កាន់តែច្រើន​ពី​សាធារណជន​ក្នុងស្រុក និង​បរទេស​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​ទំហំ​នៃ​ការជួញដូរ និង​តម្លៃ​របស់​មូល​ប​ត្រ​កើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់ជាពិសេស​ចាប់ពី​អំឡុង​ត្រីមាស​ទី3 នៃ​ឆ្នាំ2018មក។ កំណើន​មូលធនូបនីយកម្ម​ទីផ្សារ​របស់​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ពេលនេះ​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ទំនុកចិត្ត​របស់​វិនិយោគិន​ចំពោះ​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ផងដែរ។

“សម្រាប់​ឆ្នាំ2019នេះ សកម្មភាព​នៃ​ការទិញ​លក់​នៅក្នុង​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​នឹង​រឹតតែ​បង្ហាញ​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​បន្ថែមទៀត។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​តម្លៃ​វិញ​អាច​និយាយថា​អាច​នឹងមាន​ការប្រែប្រួល​ព្រោះ​វា​អាស្រ័យទៅលើ​ស្ថានភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ តែ​យើង​រំពឹងថា ឆ្នាំ2019នេះ គឺជា​ឆ្នាំ​ដ៏​ជោគជ័យ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​បន្តទៀត”៕