អាហារូបករណ៍ Chevening បានមក​ដល់​ទៀតហើយ​សម្រាប់​យុវជន​កម្ពុជា

August 8, 2018​ ម៉ោង 10:58 am

អាហារូបករណ៍ Chevening សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា 2019-2020 បាន​បើក​ឱ្យ​ដាក់ពាក្យ​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀតហើយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី6 ខែសីហា ដល់​ថ្ងៃទី6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018នេះ។

Chevening គឺជា​អាហារូបករណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ​សិស្ស​មកពី​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​ពិភពលោក​ដែលមាន​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​ខ្ពស់ ឬ​ដែលជា​អ្នក​បន្តវេន​ក្នុងការ​ដឹកនាំ​សង្គម មានឱកាស​ដើម្បី​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស។ អាហារូបករណ៍​នេះ​ផ្តល់ជូន​សម្រាប់​អ្នកជំនាញឆ្នើមៗមកពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​លើ​មុខវិជ្ជា​នានា​នៅក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​នៅ​អង់គ្លេស។

អាហារូបករណ៍ Chevening ផ្តល់ឱ្យ​នូវ​ការឧបត្ថម្ភ​ផ្នែក​ថវិកា​ទាំងស្រុង​សម្រាប់​ការសិក្សា និង​ការ​ស្នាក់​នៅក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស​សម្រាប់​រយៈពេល​សិក្សា ដែល​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ​និស្សិត​ទទួលបាន​នូវ​ចំណេះដឹង​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​ទទួលបាន​បទពិសោធ​សម្រាប់​ការ​ស្នាក់នៅ​ក្នុងប្រទេស​អង់គ្លេស តាមរយៈ​ការស្វែងយល់​ពី​របៀបរ​បប​នៃ​ការរស់នៅ វប្បធម៌ ការគិត និង​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​មកពី​ប្រទេសផ្សេងៗទៀត​លើ​ពិភពលោក។

ប្រសិនបើ​យុវជន​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែលមាន​សក្តានុពល​ក្នុង​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​ចាប់អារម្មណ៍ និង​មាន​ប្រវត្តិ​សិក្សា​ល្អ អាចទាក់ទង​ដាក់ពាក្យ​បាន​តាមរយៈ​គេហទំព័រ http://www.chevening.org/cambodia/