កម្មវិធី​ TikTok​ ត្រូវ​បាន​បិទ​ជា​ផ្លូវការ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​

April 18, 2019​ ម៉ោង 2:33 pm

ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ MeiTY​ បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​បិទ​ចោល​នូវ​កម្មវិធី​ TikTok​ ជា​ផ្លូវការ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ ដោយ​កម្មវិធី​ល្បីឈ្មោះ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បានសម្រេច​ដក​ចោលចេញ​ពី​ Google​ Play​ Store​ និង​ App​ Store​ កាលពី​ពេល​ថ្មី​ៗនេះ​។

អ្នកប្រើ​ប្រាស់​នៅសល់​កម្មវិធី​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ស្រាប់​អាច​បន្ត​ប្រើប្រាស់​បាន​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ចង់​ Download​ ថ្មី​ នឹង​មិន​អាច​ស្វែងរក​កម្មវិធី​នេះ​នៅ​លើ​ Store​ បាន​ឡើយ​។ តាម​ពាក្យ​បណ្តឹ​ងរ​បស់​រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​ បាន​ចោទប្រកាន់​ថា​ TikTok​ ជា​បណ្តុំ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ចែកចាយ​មាតិកា​មិន​សមរម្យ​ និង​អាសអាភាស​ដែល​ផ្តោត​ខ្លាំង​លើ​កុមារ​និង​មនុស្ស​វ័យ​ជំទង់​។

TikTok​ បាន​ឈរឈ្មោះ​ជា​ App​ ដែល​មានការ​ចុច​ទាញ​យក​ច្រើន​បំផុត​លំដាប់​ទី​ 3 នា​ត្រីមាស​ដំបូង​ឆ្នាំ2019​ ដោយ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មានការ​ចុច​ទាញ​យក​ប្រមាណ​ 88.6លាន​ដង​ គិត​ត្រឹម​ខែ​មិនា​ ស្រប​ពេល​ដែល​សកលលោក​មាន​សរុប​ 188លាន​ដង​ក្នុង​ពេលវេលា​ដដែល​។

កម្មវិធី​នេះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ​បង្កើត​ និង​ចែកចាយ​វីដេអូ​ខ្នាត​ខ្លី​ ជាមួយ​ការ​បន្ថែម​ Effects​ ពិ​សេស​ៗជាច្រើន​ ដែល​អភិវឌ្ឍ​ឡើង​ដោយក្រុម​ហ៊ុន​ Bytedance​ របស់​ប្រទេស​ចិន​៕