ឧបករណ៍​ផ្ទះបាយ​ថ្មី ទំនើបៗ ដែលបងៗស្ត្រី​មេផ្ទះ​គួរតែមាន​ទុក​ប្រើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ

February 10, 2018​ ម៉ោង 10:31 am

ការធ្វើ​ម្ហូបអាហារ​លែង​ជា​រឿង​ពិបាក​ទៀតហើយ ព្រោះ​បច្ចុប្បន្ននេះ​មាន​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះបាយថ្មីៗចេញមក ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ការធ្វើ​ម្ហូបអាហារ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ឡើង។ ជាពិសេស​ឧបករណ៍​ផ្ទះបាយ​ដែល ឡា​រ៉ែ​ន បាន​រួបរួម​យកមក​ជម្រាបជូន​ក្នុងថ្ងៃនេះ ដែល​ធានាថា បងៗស្រី​មេផ្ទះ​ច្បាស់​ជា​ចូលចិត្ត​មិន​ខាន ព្រោះ​វា​មានមុខ​ងារ​ដែល​ឆ្លើយតប​នឹង​ការធ្វើ​ម្ហូបអាហារ​បាន​យ៉ាងច្រើន​រូប​បែប ទាំង​លឿន​រហ័ស ងាយស្រួល និង​មិនបាច់​ខាត​ពេលធ្វើ​យូរ​ទៀតផង។