ថ្មី! វិធីរក្សាទុកស្ពៃក្តោបឱ្យនៅថ្មីស្រស់ជានិច្ច

January 6, 2018​ ម៉ោង 9:00 am

ពេលខ្លះយើងទិញស្ពៃក្តោបមកពីផ្សារ ដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបអាហារ ហើយប្រើមិនអស់ នៅសល់មួយចំហៀងជាដើមនោះយើងបានរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកក ។ តែកន្លងមកពីរ បីថ្ងៃស្ពៃក្តោបនោះក្លាយទៅជាស្វឹត ជួនកាលរលួយស្អុយ និងឡើងខ្មៅមើលទៅមិនគួរឱ្យយកមកធ្វើម្ហូបទទួលទានសោះ ។

ថ្ងៃនេះបញ្ហានេះនឹងលែងមានតទៅទៀតហើយ ព្រោះយើងមានវិធីរក្សាទុកស្ពៃក្តោបឱ្យថ្មីស្រស់ជានិច្ចមកជំរាបជូនដូចខាងក្រោម ។

យើងអាចរក្សាទុកស្ពៃក្តោបឱ្យនៅថ្មីស្រស់ជានិច្ច ដោយការយកកន្សែងពោះគោមករុំស្ពៃក្តោបនោះឱ្យជិត រួចយកទៅរក្សា
ទុកនៅក្នុងទូទឹកកកតាមធម្មតាជាការស្រេច តែប៉ុណ្ណឹងស្ពៃក្តោបរបស់អ្នកនឹងនៅតែថ្មីស្រស់គួរឱ្យចង់ទទួលទានជានិច្ចមិនខាន៕