ស្វែងយល់ពីប្រភេទមុន ដែលតែងកើតមានលើស្បែកមុខ

September 6, 2018​ ម៉ោង 2:41 pm

ប្រភេទមុន ដែលតែងកើតមាននៅលើស្បែកមុខរបស់មនុស្សនាសម័យនេះមានដូចជា មុនដែលកើតពីប្រតិកម្ម មុនដែលកើតពីការប្រែប្រួលអ័រម៉ូនមុនកប់ក្នុងសាច់ មុនធំ មុនធម្មតា សូមតាមដានលម្អិតជាមួយនឹងប្រភេទនៃមុនដូចតទៅ៖

ប្រភេទមុន
**មុនមិនប្រតិកម្មមានដូចជា ៖
– មុនក្បាលបើក
– មុនអង្កាម
– មុនក្បាលខ្មៅ
-មុនក្បាលបិទ
– មុនក្បាលស

**មុនកើតពីការប្រតិកម្មមានដូចជា ៖
– មុនប្រតិកម្ម
– មុនក្បាលខ្ទុះ
– មុនក្បាលដំរី
– មុនខ្ទុះគ្រាប់ធំ។ល។

ដំណើរនៃការកកើតមុន
នៅតាមបរិវេណរបស់រន្ធរោមនៅលើស្បែកមុខរបស់មនុស្សយើងនេះហើយ ជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យកើតមុន។ ក្រពេញខ្លាញ់ (Sebaceous Gland) បរិវេណរន្ធរោម មានតួនាទីកសាងខ្លាញ់ (Sebum) ប្រឆាំងនឹងស្បែកមុខ ដែលធ្វើឱ្យស្បែកមិនស្ងួត និងមានភាពរលើបរលោង។ Sebum បន្សំដោយ Triglyceride, Ester, Wax និងសារធាតុផ្សេងៗទៀត។ នៅពេលខ្លះវាបានបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់ច្រើនជ្រុល ធ្វើឱ្យកកកុញនៅបរិវេណក្បែរៗរន្ធរោម និងកើតមានប្រតិកម្មបង្កឱ្យកើតជាមុន ដែលហៅថា ម៉ៃក្រូខូមីឌុន (Microcomedone) ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតមុននៅលើស្បែក។ Microcomedone អាចនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង ឬវិវត្តទៅជាមុនតាមបែបផ្សេងៗគ្នាទៅតាមកត្ដារួមបញ្ចូល។ ប្រសិនបើមានការលាយឡំរបស់ជាតិខ្លាញ់ និងកោសិកាស្បែកចាស់(ក្អែល)នឹងធ្វើឱ្យកើតមុននៅក្នុងសាច់ជាដើម៕