ស្តាយល៍ថត និងទីកន្លែងថត Pre-wedding ស្អាតៗ

October 6, 2018​ ម៉ោង 10:10 am

កន្លែងថត Pre-wedding ក៏សំខាន់ ស្តាយល៍ថតក៏សំខាន់ ដើម្បីទទួលបាននូវរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ់ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ភ្ញៀវដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក អ្នកត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងការជ្រើសរើសប្លង់ថត និងទីកន្លែងដែលល្អប្លែកភ្នែក និងមានពន្លឺ ព្រមទាំងពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ និងបែបធម្មជាតិ ដើម្បីជួយឱ្យរូបថត Pre-wedding របស់អ្នកចេញមកគឺធានាថាស្អាត និងល្អបំផុត ទោះជាយកមកមើលពេលណាក៏ពេញចិត្ត និងមិនជិនណាយឡើយ ហើយក៏សម្រាប់ជាចំណងស្នេហ៍របស់អ្នក និងគូស្នេហ៍ឱ្យនៅតែស្រស់ស្អាត និងស្ថិតស្ថេរជាងរៀងរហូតទៅដែរ៕