វិធីតុបតែងមុខសម្រាប់ដើមរដូវភ្លៀង

June 20, 2019​ ម៉ោង 8:47 am

នៅក្នុង​ដើមរដូវ​ភ្លៀង​បែបនេះ​ អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល​មិន​ទៀង​នោះ​ទេ​ ម្តង​ក៏​ក្តៅ​ ម្តង​ក៏​ភ្លៀង​ តាមមិនទាន់​ទេ​។ បើដូច្នេះ​ អ្នក​ក៏​ត្រូវ​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ជាមួយនឹង​ការ​តុបតែង​មុខ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ត្រូវជា​មួយ​នឹង​អាកាសធាតុ​បែបនេះ​ផង​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​តុបតែង​មុខ​ដែល​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​រដូវភ្លៀង​តែម្តង​ នោះ​គឺ​ ផលិតផល​តុបតែង​មុខ​បែប​ Waterproof​ ដែល​អាច​ធានា​បាន​ថា​ ទោះជា​មេឃ​ក្តៅ​ ឬមេ​ឃបង្អុល​ទឹកភ្លៀង​មក​នៅពេល​ណា​ក៏​អ្នក​មិន​បារម្ភ​ដែរ​ ព្រោះ​អ្នកមាន​របស់​ឈ្នះ​រួចរាល់​ហើយ​ចាស៎​។ តោះ​ចឹង​តុបតែង​រូប​សម្រស់​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រស់​ស្អាត​ ទប់ទល់​នឹង​រដូវភ្លៀង​ដែល​ទើបតែ​ចូល​មកដល់​នេះ​ដូចតទៅ​៕