តុបតែង​មុខ​បែប​នារី​បស្ចិមប្រទេស​វិញ​ម្តង​ខែកញ្ញា​នេះ​

September 16, 2019​ ម៉ោង 2:56 pm

ខែ​នេះ​តុបតែង​បែប​នារី​ទាន់សម័យ​នៃ​បស្ចិម​ប្រទេស​វិញ​ម្តង​ ដើម្បី​សាកល្បង​មើល​ថា​ មុខ​មាត់​របស់​អ្នក​ត្រូវជា​មួយ​នឹង​ការ​តុបតែង​បែប​ណាមួយ​ដែរ​? តោះ​ចឹង​សាក​តុបតែង​ភ្នែក​បែប​ពណ៌​ក្រ​មៅៗ​ បបូរមាត់​បែប​ពណ៌​ដិ​តៗ​ និង​ពណ៌​ថ្ពាល់​បែប​ស្លេក​ៗម្តង​មើល៎​ ដើម្បី​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ នារី​នៅ​ប៉ែក​បស្ចិមប្រទេស​គេ​តុបតែង​មុខមាត់​ដូ​ចមេ្ត៉ច​ដែរ​។ ដូច្នេះ​សូម​សាក​ម្តង​តុបតែង​តាម​នារី​សម័យថ្មី​ទាំងអស់គ្នា​ណា៎​…!