ពណ៌ក្រចកដ៏ស្រស់ស្អាត ម៉ូដក្រចក បែបទាន់សម័យសម្រាប់នារីៗទាន់សម័យ

September 20, 2019​ ម៉ោង 9:31 am

សម្រាប់​ខែ​ថ្មីនេះ​ នា​រីៗ​យើង​អាច​លេង​ម៉ូដ​ក្រចក​ និង​តុបតែង​ពណ៌​ក្រចក​ឱ្យ​ពេញចិត្ត​សម្រាប់​លម្អ​កាយ​សប្បាយចិត្ត​ និង​អាច​លេង​ម៉ូដ​ក្រចក​បង្អួត​អ្នក​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​ថែមទៀត​ផង​។ ម៉ូដ​ក្រចក​ទាំងអស់​នេះ​ក៏អាច​តុបតែង​សម្រាប់​ចូលរួម​នៅក្នុង​កម្មវិធី​តូច​ធំ​ជាច្រើន​ទៀតផង​ដែរ​ គឺ​ស្អា​តៗ​ ត្រូវចិត្ត​គ្រប់គ្នា​។ តោះ​នា​រីៗ​ទាំងអស់​ កុំ​ភ្លេច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ក្រចក​ និង​ម៉ូដ​ក្រចក​ឱ្យ​ស្រស់​ស្អាត​សមចិត្ត​បន្តិច​ណា៎​!!