ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​បែប​សប្បាយ​ៗ និង​ស្រស់ស្រាយ​

November 15, 2019​ ម៉ោង 10:02 am

ចុងឆ្នាំ​នេះ​ តើ​អ្នកមាន​គម្រោង​ទៅដើរ​លេង​នៅកន្លែង​ណា​ដែរ​? តើ​អ្នក​បាន​ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​នា​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ហើយ​ឬនៅ​? តោះ​សូម​ត្រៀម​សម្លៀកបំពាក់​ស្អា​តៗ​ បែប​សប្បាយ​ៗ ងាយ​ៗ និង​ស្រស់ស្រាយ​ សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​នា​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ជាមួយនឹង​ទំព័រ​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ ឡា​រ៉ែ​ន ទាំងអស់គ្នា​។ សូម​ពិនិត្យមើល​បន្តិច​មើល៍​ តើ​ម៉ូដ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវចិត្ត​របស់​អ្នក​?