ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​ដើរកម្សាន្ត​បែ​បងាយៗ​ ស្រស់​សង្ហា​សម្រាប់​បុរស​សម័យថ្មី​

November 18, 2019​ ម៉ោង 10:53 am

បុ​រសៗ​សម័យថ្មី​ ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​គឺ​ត្រូវតែ​ទាន់សម័យ​ ទោះបីជា​នៅក្នុង​ ដំ​ណើរ​កម្សន្ត​ក៏​ត្រូវតែ​ទាន់សម័យ​ និង​ស្រស់​សង្ហា​ដែរ​ មែនទេ​! បុ​រសៗ​? សូម​ក្រឡេក​មើលទៅ​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​នៅក្នុង​ទំព័រ​នេះ​បន្តិច​មើល៎​ គឺ​ពិតជា​ ស្រស់​ស្អាត​ និង​ពេញនិយម​ខ្លាំង​ណាស់​។ ដូច្នេះ​បុ​រសៗ​ទាំងអស់​ សូម​រីករាយ​ជាមួយនឹង​ការ​លេង​ស្តាយ​ល៍​សម្លៀកបំពាក់​សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្នុង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្រោយ​រៀប​អាពាហ៍​ពាហ៍​របស់​អ្នក​ឱ្យ​អស់ដៃ​ម្តង​មើល៍​!