កសិកម្ម

ដំណាំ សាលាដ

0
សាលាដ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Lactuca...

ដំណាំ ប្រពាយ

0
បន្លែ ប្រពាយ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា...

ដំណាំ សណ្ដែកកួរ

0
សណ្ដែកកួរ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Vignaunguiculata...

ដំណាំ ខាត់ណា

0
ខាត់ណា ​ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Brassica...

ដំណាំ ការ៉ុត

0
ការ៉ុតជាដំណាំហូបមើម 2 រដូវកាល...

ដំណាំស្ពៃចង្កឹះ និងស្ពៃតឿ

0
ស្ពៃចង្កឹះ ៈ ជាបន្លៃដែលគេនិយមយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារទាំងស្លឹក...

ដំណាំ ស្ពៃក្ដោប

0
ស្ពៃក្ដោប ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្ត Brassica...

ស្ករត្នោតក្លែងក្លាយជាមេរោគថ្មីសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុក

0
ត្នោត គឺជា​ដើមឈើ​មួយ​ដើម​ដែល​បង្ហាញ​ពី​អត្តសញ្ញាណ​យ៉ាងសំខាន់​របស់​កម្ពុជា ព្រោះ​ដើមត្នោត​ជាដើម​ដែលមាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​បំផុត​ទាំង​ស្លឹក...

កម្ពុជាត្រៀមនាំត្រីដំរី បង្កង ខ្យង និងអន្ទង់ចូលទីផ្សារចិន

0
កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​ដែលមាន​សក្តានុពល​មួយផ្នែក​កសិកម្ម ដែល​បាន​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ជាច្រើន​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។...

ការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិឆ្នាំនេះកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន

0
កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​ដែលមាន​សក្តានុពល​មួយ​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​ដែល​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ។ ក្នុងចំណោម​ដំណាំ​យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ...

ចម្ការបន្លែគ្រួសារជុំវិញផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
2 . ការសាកល្បងរកភាគរយនៃការលាស់ឡើងរបស់គ្រាប់ពូជ-...

ចម្ការបន្លែគ្រួសារជុំវិញផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
ដោយសារតែចង្កោមពូជមិនមានភាពទៀងទាត់ គ្រាប់ពូជជំនាន់តៗទៅទៀត របស់គ្រាប់ពូជកូនកាត់...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត