ហិរញ្ញវត្ថុ

មហាសេដ្ឋី10រូបដែលរកបានប្រាក់ច្រើនជាងគេចាប់តាំងពីលោក Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតី

មហាសេដ្ឋី​10​រូប​ដែល​រក​បាន​ប្រាក់​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​អាណត្តិ​លោក​ Donald Trump​

0
មនុស្សចំនួន10នាក់ដែលរកប្រាក់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតី Donald Trump...
ស្ត្រី5រូបដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពិភពលោក

ស្ត្រី5​រូប​ដែល​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​ពិភព​លោក

0
យោងតាមបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់អ្នកមានរបស់សារព័ត៌មាន Forbes បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត