អចលនទ្រព្យ & សំណង់

ពិព័រណ៍​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​នឹងចាប់​ផ្តើម​នៅ​​សប្តាហ៍​ក្រោយ

0
ជាមួយ​នឹង​ការ​រីក​ចម្រើន​ដ៏​ឆាប់​រហ័ស​ក្នុង​វិស័យអចលនទ្រព្យ និង​សំណង់​ វិនិយោគិន...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត