អប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា

សិស្សនៃកម្មវិធីសមមូលអប់រំ កម្រិតមូលដ្ឋានតាមអុីនធើណិតបានប្រឡងបញ្ចប់ និងអាចបន្តសិក្សាកម្រិតវិជ្ជាជីវៈបាន

សិស្សនៃកម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអុីនធើណិត (BEEP)ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលយុវជន ដែលបានបោះបង់ការសិក្សាឱ្យទទួលបានការអប់រំសម្រាប់បន្តអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់ខ្លួន...

ការអប់រំឱ្យចេះសន្សំសំចៃ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាព ប្រចាំថ្ងៃឱ្យបានល្អ ជាវិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការជួយពិភពលោក

ក្រៅពីការគិតគូរលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងចង្វាក់ផលិតកម្មនៃសហគ្រាស និងឧស្សាហកម្មនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយ ថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញនានាលើពិភពលោកបានណែនាំថា...

5G ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើម លើវិស័យឌីជីថលនៅកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានថ្លែងថា...

Facebook ចូលរួមជួយជាពិសេស ដោយការរឹតត្បិតការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមិនពិតអំពីវីរុសកូរ៉ូណា

ក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសក្នុងវេបសាយរបស់ខ្លួនថា...

ក្រុមហ៊ុន Apple បិទហាងនៅចិនកាលពីថ្ងៃមុន ឥឡូវបើកវិញហើយ តែឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការតែ 7ម៉ោង/ថ្ងៃ

បន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការមួយរយៈកន្លងមក ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណា ពេលនេះហាងរបស់ក្រុមហ៊ុន...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយ