សុខភាព

រកឃើញ​វីរុស​ថ្មី​ ជាង 140,000ប្រភេទ កំពុង​រស់​នៅក្នុង​ពោះវៀន​មនុស្ស

0
ក្រុម​អ្នក​វិទ្យា​កំណត់​បាន​អត្តសញ្ញាណ​របស់​វីរុស​ថ្មី​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ពីមុនមក រហូតដល់​ជាង 140,000...

ស្ថិតិនៃ​តួលេខ​ Covid-19 នៅ​កម្ពុជា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី 27កុម្ភៈ 2021

0
កម្ពុជា​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​វីរុស Covid-19 ថ្មី...

រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង Covid-19 ថ្មី ចំនួន 40នាក់​ទៀតហើយ ក្នុង​រយៈពេល 24ម៉ោង​មុននេះ

0
ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា ឱ្យដឹងថា ទើបតែ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត