វិជ្ជាមេផ្ទះ

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
46 . វិធីកែបញ្ហាបង្អួចកញ្ចក់ពិបាកទាញអូសបើកបិទនោះគឺ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
41 . វិធីកំចាត់ស្នាមឆ្កូតនៅលើគ្រឿងសង្ហារិមដែលធ្វើអំពីឈើនោះគឺ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
36 . វិធីលប់ស្នាមអុចៗដែលជាប់នៅលើគ្រឿងសង្ហារិមនោះគឺ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
31 - វិធីកំចាត់ស្នាមកខ្វក់ស្អឹតៗនៅលើជញ្ជាំងទូទឹកកកនោះគឺ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
26 . វិធីបកស្ទិកឃើរ៍ដែលបិទជាប់នៅលើជញ្ជាំងចេញដោយមិនបន្សល់ស្នាមកាវនៅលើជញ្ជាំងនោះគឺ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
21 . វិធីកំចាត់ក្លិនអាប់ដែលជាប់នៅក្នុងធុងទឹកកកអាចធ្វើបានដោយ...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
16 . ទឹកម៉ាស៊ីន(ទឹករបស់រដ្ឋាករទឹក)ដែលមានធុំក្លិនជាតិខ្ល័រខ្លាំង...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
11 . ការកម្ចាត់ស្នាមជើងសត្វរុយកខ្វក់ៗនៅលើកញ្ចក់...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ (តពីលេខមុន)

0
6 . វិធីកម្ចាត់កំណកខ្លាញ់នៅក្នុងបំពង់លូអាងលាងចាន...

ចំណេះដឹងល្អៗថ្មី 100 មុខសម្រាប់ស្រ្តីមេផ្ទះ

0
ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលថែទាំផ្ទះសម្បែង របស់របរ និងកិច្ចការងារក្នុងចង្រ្កានជើងឆ្នាំងដែល...

រឿងដែលស្រ្តីមេផ្ទះគួរដឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងចង្រ្កានម៉ៃក្រូវេហ្វ

0
យុគសម័យថ្មីនេះ ចង្រ្កានម៉ៃក្រូវេហ្វក្លាយជាឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះបាយដែលមានប្រើសឹងតែគ្រប់ផ្ទះទៅហើយ ទោះវាជាឧបករណ៍ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ដោយ...

ប្រយោជន៍ 9 យ៉ាងរបស់ស្រាបៀរជាមួយការងារផ្ទះដែលស្រ្តីមេផ្ទះគួរតែដឹង!

0
ឡារ៉ែននឹងបង្ហើបប្រាប់ពីចំណុចល្អមួយផ្នែកទៀតរបស់ស្រាបៀរដែលអាចប្រើការជាមួយការងារផ្ទះបានយ៉ាងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង រហូតដល់បងៗស្រ្តីមេផ្ទះសឹងតែមិនជឿឡើយថា ភេសជ្ជះដែលធ្វើឱ្យស្រវឹងមួយនេះអាចធ្វើបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងឬ?...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត