ម៉ូតូ YAMAHA Fz-150 ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 2:33 pm

• Model : YAMAHA Fz-150 (New)
• Color : White
• Year : 2018
• Price Around : 2,750$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-28