តម្លៃ​ប្រេងសាំង​​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ ដល់​ថ្ងៃទី ២០ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​ថ្មី​ ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា​​ ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុង​នោះ ​សាំង​មាន​តម្លៃ​ ៥,៥៥០ រៀល​ ក្នុង​ ១ លីត្រ ខណៈ​ដែល​​ម៉ាស៊ូតមាន​តម្លៃ​ ៥,៨០០ រៀល ក្នុង​ ១ លីត្រ។

ធៀប​នឹង​តម្លៃ​ដែល​​បាន​អនុវត្ត​ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា​​ ឆ្នាំ ២០២២ ឃើញ​ថា តម្លៃ​សាំង​ និង​ម៉ាស៊ូត​ ដែល​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ កើន​ ៣០០ រៀល​/​លីត្រ សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា និង​កើន​ ២០០ រៀល​/​​លីត្រ សម្រាប់​ប្រេង​ម៉ាស៊ូត​។

Advertisement

Advertisement