ការជួញដូរ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា តម្លៃ​មាស​ពិភពលោក​ឡើង​ខ្ពស់បំផុត​រាប់​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១២ មេសា

តម្លៃ​មាស​នៅក្នុង​ផ្សារ​ជួញដូរ New York កើនឡើង​នៅក្នុង​ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា នៅពេល​រូបិយប័ណ្ណ​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ធ្លាក់​ថ្លៃ។

មាស​ប្រគល់​ក្នុង​ខែមិថុនា​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ជួញដូរ​ច្រើនជាងគេ កើន ២៥.៣ ដុល្លារ ឬ ១.៣៩% ដោយ​បញ្ចប់​ការជួញដូរ​ត្រឹម ១,៨៤១.២ ដុល្លារ/អោន (អោន-ounce ជិត​ស្មើនឹង ៨.៣ ជី)។ នេះ​គឺជា​តម្លៃ​ដែល​កើនឡើង​ខ្ពស់បំផុត​រាប់​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១២ មេសា។

Advertisement

មាស​ឡើងថ្លៃ​ខ្ពស់​បែបនេះ មួយផ្នែក​ក៏ដោយ​សារ​តួលេខ​នៃ​ការស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ដោយសារ​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ មានការ​កើនឡើង​ខ្ពស់ ខណៈដែល​សកម្មភាព​កែច្នៃ​ផលិតផល​ក៏​ថយចុះ​ខ្លាំង​ក្នុង​ខែឧសភា និង​អត្រា​នៃ​ការ​ទិញដូរ​អចលនទ្រព្យ​នៅ សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក ក្នុង​ខែមេសា ក៏បាន​ធ្លាក់ចុះ​ច្រើន​ភាគរយ បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាក់កាល​ដូចគ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១។

Advertisement