ជាង ៧ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ «បាត់​ខ្លួន» ពី​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​អាម៉េរិក ចាប់តាំងពី​ដើមឆ្នាំ​មកនេះ

ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២ វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា បាន​បាត់បង់​ប្រាក់ ៣ ទ្រី​លាន (៣ លាន​លាន) ដុល្លារ​អាម៉េរិក នៅក្នុង​ចំណោម ៧ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ​នៃ​តម្លៃ​មូលធន​ទីផ្សារ​ដែល​បាន «បាត់​ខ្លួន» ពី S&P ៥០0។

ចាប់ពី​ដើមឆ្នាំ ស​ន្ទ​ស្សន៍ S&P ៥០០ (S&P 500 ដែល​ជា​ពាក្យ​កាត់​របស់ Standard & Poor’s 500 Stock Index គឺ​ជាស​ន្ទ​ស្សន៍​មូល​ប​ត្រ​ដែល​យោងទៅលើ​ភាគហ៊ុន​មូលដ្ឋាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ៥០០ ដែលមាន​មូលធន​ទីផ្សារ​ធំជាងគេ​នៅលើ​ផ្សារ​ហ៊ុន NYSE ឬ NASDAQ) បាន​ថយចុះ​ជិត ១៨%។ ក្រោយ​ការធ្លាក់​ថ្លៃ ០.១% កាលពី​ម្សិលម្ង៉ៃ ស​ន្ទ​ស្សន៍​នេះ​កាន់តែ​ដើរ​ជិត​ដល់​ចំណុច «ដាំ​ក្បាល​ចុះ ២០% រាប់​ចាប់ពី​ចំណុចកំពូល​ចុងក្រោយ»។ ជា​សរុប តម្លៃ​មូលធន​ទីផ្សារ​ជាង ៧ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក បាន «រលាយ​ខ្សុល» ពី​បណ្ដា​ភាគហ៊ុន​នៅក្នុង​ស​ន្ទ​ស្សន៍ S&P ៥០។

Advertisement

DJIA កាលពី​ម្សិលម្ង៉ៃ​ក៏បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ ០.៣%។ ជា​សរុប ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ស​ន្ទ​ស្សន៍​នេះ​បាន​បាត់បង់ ១៣%។

បណ្ដា​ភាគហ៊ុន​ក្នុង​ក្រុម​បច្ចេកវិទ្យា រង​ការខាតបង់​ច្រើនជាងគេបង្អស់។ ស​ន្ទ​ស្សន៍ Nasdaq បាន​ថយចុះ ២៧% រាប់​ចាប់ពី​ដើមឆ្នាំ។ វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​បាន​បាត់បង់​ជិត ៣ ទ្រី​លាន ក្នុងចំណោម​មូលធន​ទីផ្សារ ៧ ទ្រី​លាន​ដុល្លារ​ដែល​បាន​បាត់បង់​ពីស​ន្ទ​ស្សន៍ S&P ៥០។

ភាគហ៊ុន​របស់​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យាធំៗ ដូចជា Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms និង Elon Musk ជាដើម សុទ្ធ​តែមាន​ពណ៌​ក្រហម។ Netflix បាន​បាត់បង់ ៧០% ដែល​នេះ​គឺជា​តួលេខ​អាក្រក់​ជាងគេ​បង្អស់​នៅក្នុង​ស​ន្ទ​ស្សន៍ S&P ៥០០៕

Advertisement