វៀតណាម មាន​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​រាប់សិប​កន្លែង ក្នុងនោះ​មាន​ប្រភេទ​ពិសេស​ចំនួន ២

កំពង់ផែសមុទ្រ​ Hai Phong

ក្នុងចំណោម ៣៤ កំពង់ផែ​សមុទ្រ​របស់ វៀតណាម មាន​កំពង់ផែ​ចំនួន ២ ត្រូវបាន​ចាត់​ចូល​ជា​ប្រភេទ​ពិសេស និង ១១ ជា​ប្រភេទ​ទីមួយ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម លោក Le Van Thanh ទើបតែ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សេចក្ដីសម្រេច​មួយ​ដែល​ប្រកាស​អំពី​ប្រភេទ​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​ចំនួន ៣៤ របស់ វៀតណាម។

យោងតាម​សេចក្ដីសម្រេច​ខាងលើ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាម មាន​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​សរុប​ចំនួន ៣៤ ក្នុងនោះ​មាន ២ ជា​ប្រភេទ​ពិសេស, ១១ ជា​ប្រភេទ​ទីមួយ, ៧ ជា​ប្រភេទ​ទី​ពីរ និង ១៤ ជា​ប្រភេទ​ទី​បី។

គោលការណ៍​ដើម្បី​វាយតម្លៃ និង​បែង​ចែកជា​ប្រភេទ​ចំពោះ​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​នៅ វៀតណាម រួមមាន រង្វង់​នៃ​ឥទ្ធិពល និង​ទំហំ​របស់​កំពង់ផែ​សមុទ្រ។ ការវាយតម្លៃ និង​បែងចែក​ប្រភេទ​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​នេះ ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ទៅតាម​វិធី​ផ្ដល់​ពិន្ទុ។ កាំ​នៃ​ពិន្ទុ​ដែល​យកមកប្រើ​សម្រាប់​វាយតម្លៃ​គឺ ១០០ ពិន្ទុ អម​នឹង​គោលការណ៍​លម្អិត​ជាច្រើន។

Advertisement