កម្ពុជាបិទក្លិបហាត់ប្រាណទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ Covid-19

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាលពីម្សិលម៉ិញនេះបានចេញលិខិតថ្មីមួយដើម្បីជូនដំណឹងទៅគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឱ្យផ្អាក​ដំណើរការអាជីវកម្ម​ក្លិបហាត់ប្រាណទូទាំងប្រទេសជាបណ្ណោះអាសន្ន។

នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងស្មារតីរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាល​ covid-19 ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមស្នើឱ្យ​អាជីវកម្ម​ក្លិបហាត់ប្រាណ​នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកដំណើរការ​ជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី 02 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 រហូតស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនេះត្រូវបានបញ្ចប់៕

Advertisement

 

Advertisement