ក្រសួងអប់រំចេញវីដេអូបង្រៀនតាម Online ដើម្បីឱ្យសិស្សរៀនតាមផ្ទះ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាស​ដល់អាណាព្យាបាល​ និងសិស្សានុសិស្សដើម្បីទទួលបានមេរៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1 ទី2 និងទី3។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានលើកឡើងថា ក្នុងអំឡុង​ពេលនៃការអនុវត្តវិស្សមកាលតូចមុនកាលកំណត់ ក្រសួងបាន និងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនពីចម្ងាយ ដើម្បីគាំទ្រ​ដល់ការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-learning) សម្រាប់ជួយដល់សិស្សដែលកំពុងិក្សាតាមផ្ទះ។ មាតាបិតាអាណាព្យាបាល និងសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី1 ទី2 និងទី3 អាចចូលមើល​ និងសិក្សាពីវីដេអូបង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចំណានៗ​តាមមធ្យោមួយចំនួនដូចជា៖

Advertisement

1.ការផ្សាយផ្ទាល់​ស្តីពីការបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី1 ទី2 និងទី3 តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់កម្មវិធីកុមាររៀនកុមារចេះ www.facebook.com/123komar
2.បណ្តាញ YouTube ផ្លូវការរបស់ក្រសួង​អប់រំយុវជន និងកីឡា www.youtube.com/moeys
3.ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួង​គឺ www.facebook.com/moeys.gov.kh
4.មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សាអេឡិកត្រូនិក​របស់ក្រសួងគឺ elearning.moeys.gov.kh
5.App របស់ E-School Cambodia តាមផ្នែក EG1 សម្រាប់ថ្នាក់ទី1 EG2សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី2 និង EG3សម្រាប់សិស្ស្ថថ្នាក់ទី3៕

Advertisement