អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញឥរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុ3យ៉ាងដែលគ្រប់គ្នាគួរដឹង

ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជា​ផ្នែក​យ៉ាងសំខាន់​មួយ​ដែល​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​គួរ​ដឹង ព្រោះ​វា​ជា​ផ្នែក​យ៉ាងសំខាន់​មួយ​ក្នុងការ​រស់នៅ។ ហេតុនេះ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​គួរ​យល់ដឹង​ពី​ឥរិយាបទសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ផ្នែក​នេះ។

លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បញ្ជាក់ថា ឥរិយាបទ​ហិរញ្ញ​វត្ថសំខាន់ៗចំនួន3យ៉ាង​ដែល​យើង​គួរ​ដឹង​ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​វិបត្តិ និង​ដឹង​ពី​ផ្លូវ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ជីវិត​រស់នៅ។ ឥរិយាបទ​ទី1 គឺ​ឥរិយាបទ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នាំឱ្យ​យើង​ចម្រើន។ លោ​កថា​មនុស្ស​ដែលមាន​ឥរិយាបទ​នេះ គឺជា​អ្នកចេះ​ប្រើ​ធនធាន​ដែល​ខ្លួន​មាន ចេះ​ខ្ចី និង​ចេះ​កៀរគរ​ទុន​ពី​អ្នកដទៃ​មក​វិនិយោគ​លើ​អាជីវកម្ម ឬ​គម្រោង​វិនិយោគ​នានា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ផលចំណេញ​ដោយ​ស្មារតី​ទទួលខុសត្រូវ។ វា​ជា​ឥរិយាបទ​មួយ​ដែល​លំបាក តែ​វា​អាច​នាំឱ្យមាន​ការរីកចម្រើន​ទាំង​មិត្តភាព បញ្ញា និង​ទ្រព្យធន។

Advertisement

ឥរិយាបទ​ទី2 គឺ​ឥរិយាបទ​បែប​សុវត្ថិភាព។ ឥរិយាបទ​នេះ គឺ​ការចេះ​សន្សំ​ប្រាក់ ចេះ​ទិញ​ផ្ទះ ឬ​ខុន​ដូ​បង់​រំលស់​ជាដើម។ វា​ជា​រឿង​ងាយ​ធ្វើ មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ដោយ​មិន​ងាយ​ជួបប្រទះ​នឹង​ហានិភ័យ​ដែលនាំឱ្យ​ខាតបង់ តែ​ក៏​មិនសូវ​នាំឱ្យ​រី​ចម្រើន​ផ្នែក​បញ្ញា និង​ទ្រព្យធន​នោះទេ។ ភាគច្រើន​មនុស្ស​ដែលមាន​ឥរិយាបទ​នេះ ជា​អ្នក​ដែល​មិន​ក្រ​ខ្លាំង តែ​ក៏​មិន​អាយ​គ្រប់​ដែរ។

ចំណែកឯ​ឥរិយាបទ​ទី3 គឺ​ឥរិយាបទ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នាំឱ្យ​អន្តរាយ។ ឥរិយាបទ​នេះ​គឺ​សំដៅ​ដល់​ការ​វាយ​វាយ​ហ៊ឺហា ឬ​ទិញ​សម្ភារ​បង់​រំលស់ ដូចជា​រថយន្ត ម៉ូតូ ឬ​ទូរស័ព្ទដៃ​ជាដើម។ វា​ជា​រឿង​ងាយ​ធ្វើ សប្បាយ ឬ​រំភើប​តែ​ពេល​ចាយ​ឬ​ទិញ​របស់ថ្មីៗ ក្រោយមក​ជីវិត​នឹង​ស្ថិតក្រោម​សម្ពាធ​នៃ​ទាសភាព​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ជីវិត​នឹង​ជួបប្រទះ​តែ​ភាពខ្វះខាត៕

Advertisement