ឥណ្ឌា​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា 2021-2022

យោងតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ខាងលើ ឥណ្ឌា​នឹង​នឹង​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​សិស្ស និស្សិត​កម្ពុជា​ដែលមាន​បំណង​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និង​បណ្ឌិត នៅតាម​បណ្តា​សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា 2021-2022។

សម្រាប់​សិស្ស និស្សិត​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍ និង​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ អាច​ចុះឈ្មោះ និង​ដាក់ពាក្យ​តាម​អន​ឡាញ​នៅលើ​គេហទំព័រនេះ​។

Advertisement

ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ស្ថានទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ AKP
ដកស្រង់​ដោយ​៖ បុត្រា

Advertisement