រថយន្តក្នុងស្រុក Vinfast ត្រូវបានក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ នៃប្រទេសវៀតណាម ប្រើសម្រាប់ដឹកមេដឹកនាំ និងមេបញ្ជាការធំៗ

ក្រសួង​សន្តិសុខ​សាធារណៈ​នៃ​ប្រទេស​វៀតណាម បានសម្រេច​ជ្រើស​រើសយក ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ក្នុងស្រុក​Vinfast ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​រថយន្ត​SUV សម្រាប់​ប្រើ​ជា​យានជំនិះ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ សម្រាប់​មេដឹកនាំ និង​មេបញ្ជាការ​ប៉ូលីស។

ការផ្លាស់ប្តូរ​មកប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ផលិត​ក្នុងស្រុក គឺជា​ការប៉ុនប៉ង​លើកកម្ពស់​ឧស្សាហកម្ម ក្នុងស្រុក​ក៏ដូចជា​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទៅជា​រថយន្ត “ផលិត​នៅ​វៀតណាម” សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ច្បាប់។

វា​ក៏​ជា​បំណង​មួយ ដើម្បី​បំផុសគំនិត​ប្រជាជន​វៀតណាម​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក ហើយ​វា ក៏​ជា​គំរូ​មួយ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​របៀប​នៃ​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ម៉ាក​ក្នុងស្រុក របស់​ពួកគេ​ដូចជា Dodge, Ford, Chevrolet ជាដើម​ដែរ៕

Advertisement

ប្រភព៖ Re-IDEA

Advertisement