នារីៗ ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​មុនពេល​ឆ្លុះកញ្ចក់​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​

ប្រកាសអាសន្នសម្រាប់នារី…ពេលឆ្លុះកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ ក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬក្នុងបន្ទប់តែងខ្លួន អាចមានមនុស្សកំពុងមើលអ្នក!

ការពារ​ខ្លួនឯង​ជាមុន មុននឹង​ដោះ​សម្លៀកបំពាក់​នៅក្នុង​បន្ទប់​សាធារណៈ…តើ​អ្នក​ធ្លាប់​គិត​ទេ​ថា កញ្ចក់​នៅតាម​ទីកន្លែងផ្សេងៗ ដូចជា កញ្ចក់​ក្នុង​បន្ទប់​ល​ខោអាវ កញ្ចក់​ក្នុង​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ កញ្ចក់​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​សាធារណៈ អ្វីៗទាំងអស់នេះ តើ​វា​ជា​កញ្ចក់​ធម្មតា ឬក៏​ជា​កញ្ចក់​មើលឃើញ​ពីរ​ខាង​ដែលមាន​មនុស្ស​កំពុង​មើលឃើញ​រូបអ្នក​ពី​ខាងក្រោយ​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​នោះ តែ​អ្នកមើល​គេ​មើ​ន​ឃើញ?

Advertisement

វិធី​ពិសោធន៍ងាយៗដើម្បី​ឱ្យដឹងថា កញ្ចក់​ដែល​អ្នក​កំពុង​ឆ្លុះ​នោះ​ជា​កញ្ចក់​មើលឃើញ​ទាំងសងខាង (គេ​មើលឃើញ​យើង តែ​យើង​មើល​ឃើញតែ​រូប​ខ្លួនឯង ឧទាហរណ៍​ដូច​កញ្ចក់​នៅក្នុង​បន្ទប់​សួរចម្លើយ​របស់​ប៉ូលិស​ជាដើម) ឬ​ជា​កញ្ចក់​ដែល​មើល​ឃើញតែ

ម្ខាង​នោះ​គឺ ចូរ​យក​ម្រាមដៃ​ទៅ​ចង្អុល​លើ​កញ្ចក់ បើ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ប៉ះគ្នា​នឹង​រូប​ម្រាមដៃ​នៅក្នុង​កញ្ចក់ (រូបភាព​ខាងឆ្វេង) នោះ​គឺជា កញ្ចក់​មើលឃើញ​ពីរ​ខាង​ហើយ បញ្ជាក់ថា មាន​មនុស្ស​កំពុង​មើលឃើញ​រូបអ្នក​ហើយ តែ​បើជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​ធម្មតា​វិញ នឹងមាន​ប្រឡោះ​កណ្តាល​រវាង​ចុង​ម្រាម​របស់​អ្នក និង​រូប​ម្រាមដៃ​នៅក្នុង​កញ្ចក់ (រូបភាព​ខាងស្តាំ)។

ចាំ​ទុក​ថា បើ​គ្មាន​ប្រឡោះ​រវាង​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក និង​រូប​ម្រាមដៃ​នៅក្នុង​កញ្ចក់​ទេនោះ ចូរ​ប្រញាប់​ចាក​ចេញពី​ទីនោះ​ភ្លាម ព្រោះ​វា​ជា​កញ្ចក់​ពីរ​ខាង ដែល​អាច​មើលឃើញ​រូបអ្នក​ពី​ម្ខាង​ទៀតហើយ  ដូច្នេះ​គួរ​ពិនិត្យ​សាកល្បង​គ្រប់​ពេលដែល​ចូលក្នុង​បន្ទប់​ល​ខោអាវ បន្ទប់ទឹក​សាធារណៈ ក្នុង​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ ជាដើម។  វា​មិន​ខាតបង់​អ្វី​ទេ ព្រោះ​វា​ជាការ​ការពារ​ខ្លួន​យើង​ពី​ជន​ខូចខិល​មួយចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ៕

Advertisement