មានរឿងអីចេះ! ទើបតែចាប់ដៃគូរកស៊ីនៅក្រៅប្រទេស ស្រាប់តែ ពេជ្រ សោភា បង្ហោះសារដាស់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឃ្លា

នៅលើវិថីសិល្បៈ ពេជ្រ សោភា ជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងវិស័យកម្សាន្ដនេះ ដែលមានសមត្ថភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចឈរលើវិថីមួយនេះបានយ៉ាយូរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយការគាំទ្រយ៉ាងកើនឡើងជាលំដាប់ពីគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា បានធ្វើឱ្យមហាជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាការស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាជីពជាអ្នកលក់តាមអនឡាញន៍របស់អ្នកនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបតែចាប់ផ្តើមពង្រីកវិសាលភាពមុខជំនួញហើយ រហូតដល់មានការចាប់ដៃគូរកស៊ីជាមួយខាងបរទេសទៀតផង ក្នុងការនាំយកផលិតផលគុណភាពខ្ពស់មកចែកចាយលក់ក្នុងស្រុក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាន់តែតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផលិតផលរបស់អ្នកនាងលក់ដាច់ខ្លាំងនៅលើទីផ្សារ ព្រោះទំនុកចិត្តគុណភាពនៃផលិតផលល្អ ទើបធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមានភាពជឿជាក់និងគាំទ្រច្រើនកុះករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

Advertisement

ដោយឡែកកាលប៉ុន្មានថ្ងៃមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាងបានបង្ហោះសារប៉ុន្មានឃ្លាដាស់អារម្មណ៍មហាជនថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «មិនបាច់ចង់ឈ្នះអ្នកណាម្នាក់នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រឹមដឹងថាយើងជាអ្នកណា​​ហើយក៏ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គឺចប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំស្តាប់សម្តីគេ ជឿលើខ្លួនឯង»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Advertisement