ជិត​233,000​នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ COVID-19 នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​

ជិត​233,000​នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ COVID-19 នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​

ពិភពលោក​ទាំង​មូល មានមនុស្ស​​ជិត​233,000​នាក់​​បាន​ស្លាប់​ នៅ​ក្នុងចំណោម​​​អ្នក​ជំងឺ​COVID-19 សរុប​ជាង​3.2​លាន​នាក់​។​

ស្ថិតិ​ពី​សាកលវិទ្យា​ល័យ​ Johns Hopkins បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ក្នុង​បណ្ដា​ប្រទេស​ និង​ដែន​ដី​ចំនួន​210​ ក្នុង​ពិភពលោក មាន​អ្នកជំងឺ​COVID-19 សរុប​ឡើង​ដល់​3,249,667​នាក់ និង​អ្នក​បាត់​បង់ជីវិត​ដោយ​សារ​វីរុស​នេះ​ កើន​ដល់​232,936​នាក់​ ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​ជំងឺ​ថ្មី​61,748​នាក់ និង​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​5,759​នាក់​។ អ្នក​ដែល​បាន​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​នេះ មាន​ចំនួន​ជាង​1លាន​នាក់​។

Advertisement

សម្បុក​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ធំជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក គឺ​នៅ​តែ​ជា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដោយ​មាន​អ្នក​ជំងឺ​សរុប​1,067,289​នាក់​ ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ចំនួន​62,870​នាក់​។ អ្នក​ជំងឺ​ថ្មី​កើន​29,763​នាក់ ខណៈ​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​កើន​​2,024​នាក់​ បើ​ធៀប​នឹង​ម្សិល​មិញ​។

ប្រភព៖ សារ​ព័ត៌មានប​រទេស

Advertisement