1/10 នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពិភព​លោក​ នឹង​ជួប​គ្រោះ​អត់​ឃ្លាន ព្រោះតែ COVID-19

1/10 នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពិភពលោក នឹង “ស្លាប់ដោយសារឃ្លាន” ព្រោះតែ COVID-19

អង្គការ Oxfam International បានគណនាឃើញថា រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020នេះ ប្រជាជនប្រមាណជា12,000នាក់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែភាពអត់ឃ្លាន ដោយសារឥទ្ធិពលពីCOVID-19 ដែលតួលេខនេះច្រើនជាងចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះទៅទៀត។

យោងតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg ពិភពលោកជិតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយសារតែវីរុស COVID-19។ របាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់អង្គការស្បៀនអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) មូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNICEF) កម្មវិធីស្បៀនអាហារពិភពលោក (WFP) រួមនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបង្ហាញថា បច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋជិត690លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ដែលភាគច្រើននៅអាស៊ី កំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតស្បៀងអាហារ។ តួលខនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង8.9% នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពិភពលោក និងច្រើនជាង10លាននាក់ បើធៀបនឹងដំណាក់កាលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

Advertisement

ក៏ប៉ុន្តែ តួលេខខាងលើនេះ នៅមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលទាំងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារដែលកើតឡើងដោយសារវីរុសCOVID-19នៅឡើយ។ មហារោគរាតត្បាត COVID-19 អាចបណ្ដាលឱ្យមនុស្សប្រមាណជា132លាននាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាភាពអត់ឃ្លាន។ ដូច្នេះ ជាសរុប មានមនុស្សដល់ទៅ822លាននាក់ ដែលស្មើនឹង10.6% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្ស។

1/10 នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពិភពលោក នឹង “ស្លាប់ដោយសារឃ្លាន” ព្រោះតែ COVID-19មហារោគរាតត្បាត COVID-19 កំពុងតែធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារត្រូវយឺតយ៉ាវ ព្រមទាំងបាននិងកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងសង្គម។ របាយការណ៍មួយចំនួនថែមទាំងបានឱ្យដឹងថា នៅចុងឆ្នាំនេះ តួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែរោគរាតត្បាត នឹងច្រើនជាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារបានឆ្លងវីរុសCOVID-19នេះទៅទៀត។

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មានប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងៗ ដែលត្រូវការជំនួយពីធនាគារស្បៀងអាហារ (Food Bank) និងអង្គការមនុស្សធម៌នានា។

របាយការណ៍របស់ FAO ឱ្យដឹងថា មនុស្សប្រមាណជា2ពាន់លាននាក់ក្នុងពិភពលោក បច្ចុប្បន្នមិនមានស្បៀងអាហារ ឬប្រភពផ្គត់ផ្គង់សារជាតិបំប៉នចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់។ អង្គការនេះព្រមានថា ដល់ឆ្នាំ3030 តួលេខនៃប្រជាជនដែលធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពហូបមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងកើនលើសពី840លាននាក់។

1/10 នៃប្រជាជនសរុបរបស់ពិភពលោក នឹង “ស្លាប់ដោយសារឃ្លាន” ព្រោះតែ COVID-19អង្គការ Oxfam International បានគណនាឃើញថា រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ ប្រជាជនប្រមាណជា12,000នាក់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រោះតែភាពអត់ឃ្លានដោយសារបានទទួលឥទ្ធិពលពីCOVID-19 ដែលតួលេខនេះច្រើនជាងចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះទៅទៀត។

សារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថា COVID-19 កំពុងបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គម នៅពេលដែលអ្នកក្រ “ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់” ចំណែកអ្នកមានវិញ “កាន់តែមានឡើងៗ” បើទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងCOVID-19ដូចគ្នា។ កម្មកររាប់លាននាក់ត្រូវបាន “រុញច្រាន” ឱ្យចេញទៅផ្លូវ និងមិនមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ បើទោះជារដ្ឋាភិបាលនានា បាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ខ្ទង់ប្រាក់សម្រាប់ជំនួយរាប់លានលានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ។ ប្រការដែលធ្វើឱ្យគេ “យំមិនចេញ” នោះគឺថា មូលបត្ររបស់ប្រទេសជាច្រើនបន្តឈានឡើងដល់ចំណុចកំពូលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ រីឯប្រជាជនទីទាល់ក្រក៏នៅតែស្លាប់ដោយសារភាពអត់ឃ្លាតជារៀងរាល់ថ្ងៃដដែល៕

ប្រភព៖ Bloomberg

Advertisement