បុ​រសៗ​តោះ​លេង​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​បែប​ស្រស់​សង្ហា​ សម្រាប់​រដូវរងា​នេះ​

រដូវរងា​ ម៉ូដ​អាវដៃវែង​ អាវចាក់​ កន្សែងបង់ក​ គឺ​ពិតជា​ជួយ​ឱ្យ​បុ​រសៗ​យើង​ ស្រស់​សង្ហា​មិន​តិច​នោះ​ទេ​ ហើយ​បើ​បាន​លេង​ពណ៌​ឱ្យ​ត្រូវជា​មួយ​នឹង​រដូវ​កាល​ទៀត​នោះ​គឺ​កាន់តែ​សង្ហា​ឡើង​ថែមទៀត​ ​;ពិត​ទេ​បុ​រសៗ​ទាំងអស់​? ដូច្នេះ​ នៅក្នុង​រដូវ​ដែល​ពេញដោយ​ពណ៌ក្រហម​ ពណ៌បៃតង​ចាស់​នៃ​ដើម​ណូអែល​ សូមអ្នក​ជ្រើសរើស​សម្លៀកបំពាក់​ដែល​មាន​លាយ​ជាមួយនឹង​ពណ៌​ទាំងនេះ​បន្តិច​ នោះ​អ្នក​នឹង​ក្លាយជា​បុរស​ដ៏​ស្រស់​សង្ហា​នៅក្នុង​កែវភ្នែក​នា​រីៗ​ទាំងអស់​បាត់​ទៅ​ហើយ​៕

Advertisement