ខ្លាំងមែនពេទ្យខ្មែរ ៖ អ្នកជំងឺកូវីដ19 ចំនួន 11នាក់បានជាសះស្បើយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 នេះ

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសថាមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ19 មានចំនួន11 នាក់ហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី27​ ខែមីនា ឆ្នាំ2020នេះ។ គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់ម្សិលមិញថ្ងៃទី26 ខែមីនា មានអ្នកជំងឺកូវីដ19 1នាក់បានជាសះស្បើយ។

អ្នកជាសះស្បើយពីកូវីដ19 ទាំង11នាក់រួមមាន៖
– នៅរាជធានីភ្នំពេញ 3នាក់
-​ នៅក្នងខេត្តព្រះសីហនុ 1នាក់
– នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម 1នាក់
-​ នៅក្នុងបាត់ដំបង 2នាក់
– នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ 3នាក់
– និងនៅក្នុងខេត្តកោះកុង 1នាក់ ៕