ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន 2នាក់បន្ថែម, កើនឡើងដល់ 109នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ប្រកាសពី​លទ្ធផល​វិជ្ជមាន​ COVID-19 2ករណី​បន្ថែមទៀតនៅ​ខេត្តសៀមរាប នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី31 មីនា នេះ ដែលជាម្តាយ និងកូន ហើយ​ក៏ជាភរិយារបស់អ្នកជំងឺម្នាក់​ដែល​កំពុង​សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត។ សរុបមកដល់ពេលនេះ អ្នកឆ្លងនៅ​កម្ពុជា​មាន​109ករណី និងជា​សះស្បើយ​23ករណី៕