ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី01-07 ខែមេសា, សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី24-27អង្សាសេ និងអតិបរមាពី32-37អង្សាសេ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2020នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី01-07 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 ដោយរយៈពេលនេះសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី24-27អង្សាសេ និងអតិបរមាពី32-37អង្សាសេ។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងថា នៅរយៈពេលនេះតំបន់មួយចំនួន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងការមានភ្លៀងធ្លាក់នេះ ក្រសួងក៏អំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលអាចនឹងកើតមានចាប់ពីថ្ងៃទី02-06 ខែមេសា៕