កម្ពុ​ជាមាន​អ្នកស្លាប់​សរុប 21នាក់ ខណៈ​ពិភពលោក​មាន​អ្នកស្លាប់​ជាង 2.8លាន​នាក់ ដោយសារ​Covid-19

ព្រឹក​ថ្ងៃទី5មេសា ឆ្នាំ2021នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា​បានឱ្យដឹងថា តួលេខ​សរុប​នៃ​អ្នក​ដែល​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​វីរុស​Covid-19 នៅ​កម្ពុជា បាន​កើន​ឡើងដល់ 21នាក់។

នៅក្នុង​ចំណោម​អ្នកស្លាប់​ទាំង 21នាក់​ខាងលើ មាន 11នាក់​ជា​ស្ត្រី និង 10នាក់​ជា​បុរស។

គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន កម្ពុ​ជាមាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​នេះ​ចំនួន 2,752នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 63នាក់​ទើបតែ​បាន​រកឃើញ​ក្នុង​ថ្ងៃទី4មេសា ដែល​ករណី​ថ្មី​ទាំងនេះ​សុទ្ធតែជា​អ្នក​ពាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈ។ កម្ពុជា​នៅមាន​អ្នកជំងឺ 984នាក់​កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល និង 1,747នាក់​បានជា​សះស្បើយ។

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក បច្ចុប្បន្ន អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង​វីរុស​Covid-19 បាន​កើន​ដល់ 131,920,255នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកស្លាប់ 2,866,007នាក់, អ្នក​បានជា​ចំនួន 106,202,786នាក់ និង​អ្នក​កំពុង​ព្យាបាល​ចំនួន 22,851,462នាក់។ ក្នុងអំឡុង 24ម៉ោង​កន្លង មាន​អ្នកជំងឺ​ថ្មី​ចំនួន 2,866,007នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន 238នាក់​ផងដែរ៕

Advertisement