បច្ចុប្បន្នភាព Covid-19 នៅកម្ពុជា និងពិភពលោក គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី10 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021

កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ថ្មី​ចំនួន 506នាក់​ទៀត និង​ស្លាប់ 6នាក់​ទៀត នៅក្នុង​អំឡុង 24ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី9 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ធ្វើឱ្យ​តួលេខ​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 សរុប នៅ​កម្ពុជា កើនឡើង​ដល់ 19,743នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​សរុប​ឡើងដល់ 126នាក់។

គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន ពិភពលោក​ទាំងមូល មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​Covid-19 សរុប​ចំនួន 158,970,290នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកស្លាប់ 3,306,746នាក់, អ្នកជា​សះស្បើយ 136,517,897នាក់ និង​កំពុង​ព្យាបាល​ចំនួន 19,145,647​នាក់៕

Advertisement

ប្រភព៖ ក្រសួង​ព័ត៌មាន​
ដកស្រង់​៖ បុត្រា

Advertisement