ស្ថានភាព COVID-19 នៅ​កម្ពុជា និង​ពិភពលោក គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021

ក្រសួងសុខាភិបាល នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ចំនួន 625​​នាក់​, អ្នក​ជា​ចំនួន​ 705នាក់​ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន 12​​នាក់​​បន្ថែមទៀត នៅក្នុង​ថ្ងៃទី16​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021។

គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 សរុប​ចំនួន 40.782នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 380នាក់​បាន​បាត់​បង់ជីវិត, 35.030នាក់​បានជា និង​ប្រមាណ​​ជា 5,460នាក់ កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​អាន​របាយការណ៍​សង្ខេប​ខាងក្រោម។

Advertisement

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​មកដល់​ថ្ងៃនេះ មាន​អ្នកជំងឺ​Covid-19 សរុប​ចំនួន 177,815,072នាក់​ត្រូវបាន​រកឃើញ ក្នុងនោះ​មាន 162,322,203​នាក់​​បានជា, 3,848,922​នាក់​បាន​ស្លាប់ និង 11,643,947​​​​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល៕

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល, Worldometers
ដកស្រង់៖ បុត្រា

Advertisement