ស្ថានភាព COVID-19 នៅកម្ពុជា និងពិភពលោក គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021

ក្រសួងសុខាភិបាល នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ចំនួន 735​​នាក់​, អ្នក​ជា​ចំនួន​ 514នាក់​ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន 10​​នាក់​​បន្ថែមទៀត នៅក្នុង​ថ្ងៃទី20​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021។

គិត​មកដល់​បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 សរុប​ចំនួន 43,446នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 441នាក់​បាន​បាត់​បង់ជីវិត,

Advertisement

38,003នាក់​បានជា និង​ប្រមាណ​​ជា 4,700នាក់ កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​អាន​របាយការណ៍​សង្ខេប​ខាងក្រោម។

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​មកដល់​ថ្ងៃនេះ មាន​អ្នកជំងឺ​Covid-19 សរុប​ចំនួន 179,258,244នាក់​ត្រូវបាន​រកឃើញ ក្នុងនោះ​មាន 163,826,590​នាក់​​បានជា, 3,882,091​នាក់​បាន​ស្លាប់ និង 11,549,563​​​​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល៕

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល, Worldometers
ដកស្រង់៖ បុត្រា

Advertisement