ស្ថានភាព COVID-19 នៅ​កម្ពុជា និង​ពិភពលោក គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021

ក្រសួងសុខាភិបាល នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ចំនួន 954​​ នាក់​, អ្នក​ជា​ចំនួន​ 1,046 នាក់​ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន 27​​ នាក់​​បន្ថែមទៀត នៅក្នុង​ថ្ងៃទី 7​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021។

ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​របាយការណ៍​សង្ខេប​ខាងក្រោម​៖

Advertisement

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​មកដល់​ថ្ងៃនេះ មាន​អ្នកជំងឺ​Covid-19 សរុប​ចំនួន 185,854,795នាក់​ត្រូវបាន​រកឃើញ ក្នុងនោះ​មាន 170,101,654 ​នាក់​​បានជា, 4,017,843 នាក់​បាន​ស្លាប់ និង 11,735,298 នាក់​កំពុង​ព្យាបាល៕

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល, Worldometers
ដកស្រង់៖ បុត្រា

Advertisement