សាលាក្រុងភ្នំពេញ ជា​ផ្អាក​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងការងារមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19

សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ បានសម្រេច​ផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​ចំពោះ​សកម្មភាព​ការងារ មុខរបរ ឬ​អាជីវកម្ម រមណីយដ្ឋាន​ទាំងឡាយ ដែលមាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​នៃ​ការឆ្លង COVID-19។ វិធានការ​នេះ​នឹង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ម៉ោង 23:59 នាទី ថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ដល់​ថ្ងៃទី 12 សីហា 2021។

វិធានការនេះ​ ​ក៏​ហាមឃាត់​ការជួបជុំ​មនុស្ស​ដែល​លើសពី 10 នាក់​ផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ ក៏​សម្រេច​ផ្អាក​ការធ្វើ​ចរាចរណ៍​បណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពី​ម៉ោង 21 ដល់ ម៉ោង 03 ភ្លឺ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ COVID-19។ ប៉ុន្តែ ត្រូវ​លើកលែង​ករណី​មួយចំនួន។ ព័ត៌មាន​លំអិត សូម​អាន​សេចក្ដីសម្រេច​ខាងក្រោម៖

Advertisement

Advertisement