ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ២០ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា ​មាន​​​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​ ០៣ នាក់ ខណៈ​ដែល​​អ្នក​វិជ្ជមានថ្មី និង​​អ្នក​ស្លាប់ថ្មី​​ ដោយ​សារ​​​កូវីដ-១៩ មិន​មាន​នោះ​ទេ។​

Advertisement