ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា ប្រកាសនៅ​​ក្នុង​​​​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ​​កញ្ញា ២០២២

កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ករណី​ថ្មី ចំនួន ០២ នាក់ ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២។

ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដដែល ​ក៏​មាន​​​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ចំនួន ១១ នាក់បានជាសះស្បើយ និង​​​​ មិនមានករណី​ស្លាប់​ថ្មី​ ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះ​នៅឡើយ។

គិត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ កម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៧,៦៨៩ នាក់, សះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៤,៥៥៣ នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦ នាក់។

 

Advertisement